3x PROČ jako vnitřní motivace k cíli

3x PROČ jako vnitřní motivace k cíli

Dělat vlastně cokoliv bez motivace lze jen velmi těžko. Vždy něco děláme z nějakého důvodu. Ovšem někdy jsme motivováni jen zvenčí a často taková motivace dlouho nevydrží. Jak najít svou vnitřní motivaci pro náš záměr?

Vnitřní vs. vnější motivace

Rozdíl mezi nimi je markantní. Vnitřní motivace vychází z nás samotných a je mnohem silnější, neboť to my sami od sebe chceme něčeho dosáhnout či něco udělat. Vnější motivace často spočívá v tom, že nám někdo druhý zadá úkol pod nějakým ultimátem. Není to cíl, pro který jsme se sami rozhodli, často to bývá něco, co se od nás vyžaduje. A pro takovéto případy je třeba si vytvořit svou vnitřní motivaci, abychom byli dostatečně motivováni daný úkol skutečně vykonat.

Takže si vezměte tužku a papír a sepište si k těmto otázkám vše, co vás napadne. Možná to bude trochu bolet, protože přemýšlení bolí. 🙂 Ale stojí to za to!


Proč?

Mít své proč je velmi důležité. Je to naše vnitřní motivace, proč něco dělat. Když budete mít své proč, jen tak to nezabalíte, budete si za svým záměrem stát a toto proč vás bude pohánět jako vnitřní motor na cestě k vašemu cíli. 🙂 Proč je pro vás tento cíl důležitý? Co se stane, až svého cíle dosáhnete? Jaké přínosy má pro vás dosažení cíle? Bude dosažení cíle přínosné i pro druhé lidi?


Proč já?

V neurolingvistickém programování říkáme, že každý člověk má v sobě všechny zdroje k tomu, aby uspěl. Jen je třeba díky blokům, které v hlavě má, nevidí či o nich vůbec neví nebo ji bere za samozřejmost. V tom případě je nutné si je uvědomit. Zapomeňte teď na vaše slabiny, které by vás spolehlivě vyřadily ze hry tak, že byste se na cestu za vaším cílem ani nevypravili. Zaměřte se na to, v čem jste skvělí a co vám může pomoci.

K této otázce si tedy sepište všechny zdroje, které máte k dispozici, a které aspirují pro dosažení vašeho cíle. Co umíte? Co znáte? Jaké jsou vaše schopnosti a dovednosti? Jaké jsou vaše vlastnosti, které mohou být užitečné pro dosažení vašeho cíle? Napište všechno, co vás napadne!


Proč teď?

A já se ještě zeptám: „A kdy?“ 🙂 … Včera jsem viděla na sociální síti motivační obrázek s textem:

„NĚKDY JINDY není den v týdnu!“

Taky jste měli ve zvyku odkládat věci na „někdy jindy“? A sunuli to před sebou jako balvan až do data, kdy jste to měli mít hotové a tak jste narychlo něco „sesmolili“? Jenže spousta věcí ten deadline nemá, takže s nimi nezačnete nikdy.

Vykašlete se na všechny „ažpaky“, „někdy jindy“ a sepište si všechny pozitivní důvody, proč se máte vydat na cestu za vaším cílem právě teď!


Mám to sepsáno. Co teď?

Vydejte se na cestu. 🙂 A když budete o vašem záměru byť jen trošičku pochybovat, vezměte tento papír do ruky a přečtěte si ho. Když bude třeba, motivujte se denně. Jak říká Zig Ziglar:

Lidé často říkají, že motivace příliš dlouho nevydrží. No, stejné je to i s mytím, proto se doporučuje koupat se denně.


S Láskou, Vaše Jana Czerneková