Prokrastinace – jak se ji zbavit?

Prokrastinace – jak se ji zbavit?

Prokrastinace, neboli chronické odkládání povinností na pozdější dobu, trápí nebo trápila jistě každého z nás. Dostaneme ve škole či v práci nějaký úkol, na kterém se nám zrovna moc pracovat nechce, a tak jej odkládáme do té doby, dokud nehoří termín odevzdání neboli deadline. Čím víc se blíží deadline, tím jsme nervóznější a nervóznější a sami se na sebe zlobíme, že jsme ještě s tím úkolem nepohnuli a náš stres je vyšší a vyšší. Ale odkládat nemusíme jen úkoly, ale například i důležitá rozhodnutí či řešení problémů.

Pak to dopadá tak, že ten problém před sebou valíme jako kouli, která se obaluje ještě většími nánosy a ve výsledku náš tehdy „malý“ problém narůstá do obřích rozměrů. Odkládat také můžeme učení se novým schopnostem a dovednostem či práci na dosahování našich cílů. Např. že chceme zhubnout, ale cvičit se nám nechce.

Jak vyzrát nad sebou samými a nad prokrastinací?

Odkládání povinností a úkolů na pozdější dobu je negativní zvyk, který nám v žádném případě neslouží v náš prospěch. Vytváří nám stres a oddaluje nás od našeho cíle. Nabízí sice krátkodobé uspokojení ve formě dělání zábavnějších činností, ale oddaluje nás od velkého dlouhodobého uspokojení v budoucnu. Jak pracovat na změně tohoto návyku? Buď rychlejší cestou za pomoci Neuro-lingvistického programování a nebo mnohem pomalejší a náročnější cestou a to soustředěním se na zvyšování úrovně vaší sebekázně. Sebekázeň je ochota vykonávat a dokončovat práci, i když se vám právě nechce.

Malé krůčky

Pokud nemáte silnou vůli na překonání negativního zvyku prokrastinace, zkuste metodu Kaizen. Metoda Kaizen byla vynalezena v Japonsku původně pro zlepšení kázně pracovníků v továrnách a firmách, ale dá se spolehlivě použít při práci na dosahování jakéhokoliv našeho cíle. Metoda Kaizen spočívá v provádění každodenních malých kroků, které nás zavedou k našemu velkému cíli.

Například vrátím se k tomu pro mnohé nenáviděnému cvičení. První den začněte 5 minutami cvičení. Druhý den přidejte minutu, takže budete na 6 minutách, třetí den opět přidejte minutu a cvičte 7 minut. Každý den přidávejte 1 minutu a za měsíc tedy budete na 35 minutách cvičení. Do dvou měsíců zvládnete tímto způsobem hodinu cvičení bez nějakého většího přemáhání a vytvoříte si pozitivní zvyk cvičit hodinu denně a také si zvýšíte úroveň své sebekázně.

Výhodou této metody je, že pro nás není takový šok začít s pěti minutami a každý den přidávat minutu, než kdybychom se hned první den rozhodli, že se budeme dřít v posilce hodinu či dvě. Docílili bychom akorát toho, že na druhý den by nás všechno bolelo a opět bychom dlouho necvičili, dokud nás svaly nepřestanou bolet. A takové cvičení opravdu nemá žádný smysl a tímhle způsobem bychom nikdy nedocílili nového návyku.

Dále uvedu příklad s psaním několikastránkové seminární práce, kterou máte odevzdat třeba za dva týdny. Ještě musím zdůraznit, že metodu Kaizen nelze použít, když máte práci odevzdat za dva dny! U této metody je třeba mít dostatek času. A teď zpět k seminárce. První den se podívejte po různých zdrojích, odkud budete čerpat. Druhý den napište jeden odstavec a nechte to být. Třetí den si k tomu opět sedněte a napište půl stránky. Čtvrtý den napište celou jednu stránku. A tímhle způsobem si každý den přidávejte například o půl stránky více. Opět zde záleží, jak moc rozsáhlá ta seminární práce má být a kdy ji máte odevzdat. Například já tímto způsobem začínám dnes psát svou bakalářskou práci. 🙂

Jak jsem se již zmínila, metodu Kaizen můžete využít při dosahování jakéhokoliv cíle. Je jen na vás, jaké malé každodenní kroky budete podnikat. Zeptejte se sami sebe: „Jaký nejmenší krok mohu dnes udělat, abych se posunul blíž ke svému cíli?“ Pravidlo Kaizenu totiž zní:

Začni s nejjednodušším krokem jako první.