6 zásad, jak se stát oblíbeným

6 zásad, jak se stát oblíbeným

Dnes si povíme něco o tom, jak se stát oblíbeným mezi našimi přáteli, známými, prostě obecně ve společnosti druhých lidí. Nechala jsem se inspirovat knihou od Dale Carnegieho – Jak získávat přátele a působit na lidi, kterou opravdu doporučuji si přečíst. Mně tato kniha opravdu pomohla a praktiky obsažené v této knize mi výrazně zlepšily vztahy s lidmi. Jen je třeba je využít v praxi. 🙂

Šest zásad

Tyto zásady platí všeobecně jak v mezilidských vztazích, tak v obchodních stycích.

1) Opravdově se zajímejte o druhé.

Asi to zná každý, není nic horšího, než když něco vyprávíte svému známému a v jeho tváři vidíte totální nezájem. Dívá se na všechny strany, jen ne na vás a když se jej zeptáte, jestli vás vůbec poslouchá, tak zpozorní a zeptá se „Co?“..Takový člověk si nikdy přátele tímto způsobem nezíská. Proto jestli chcete, aby vás ostatní měli rádi a rádi s vámi trávili čas, opravdově se zajímejte o to, jak se dnes měli ve škole či v práci, co budou podnikat večer, jaké mají plány na víkend. Lidé všeobecně prahnou po pozornosti druhých lidí.Prahnou po tom, aby jim někdo naslouchal, aby s nimi sdílel jak radosti, tak strasti. Touží vědět, že někdo na světě je tady kdykoli pro ně. A jestliže tohle dokážete, pak se budou i oni opravdově zajímat o vás.

2) Usmívejte se.

Opravdový úsměv leccos o vás vypoví. Říká něco jako „mám Tě rád..jsem rád, že Tě vidím..“ Kromě toho, na člověka, který se usmívá, je mnohem příjemnější pohled, než na věčného zakaboněnce, kterých jsou plné ulice.. Jestliže se vám nejde usmívat, protože vám opravdu není do smíchu v danou chvíli, aspoň se o to pokuste. Čím více se usmíváte na ostatní, tím více se usmívají oni na vás. Pamatujte, že druzí lidé jsou jako vaše zrcadlo, takže když se na někoho usmějete, úsměv vám bude opětován. 🙂

3) Oslovujte druhé jejich vlastním jménem.

Když se s někým seznámíte, snažte si zapamatovat jeho jméno. Je dost pobuřující, když na někoho zavoláte „Hej ty!“. Pamatujte, že každému jeho vlastní jméno zní příjemně a je pro něj tím nejdůležitějším. Takže je důležité si zapamatovat jména druhých lidí, se kterými jednáte a hlavně je vyslovovat správně!

4) Naslouchejte druhým.

Už jsem se o tom zmínila v prvním bodu svého článku. Naslouchejte druhým lidem. Povzbuzujte je k tomu, aby mluvili o sobě a dejte jim najevo, že vás zajímá, co říkají. Mnohonásobně se vám to vrátí! Lidé jsou vděční za to, když jim někdo naslouchá. A téměř vždy z toho budete mít nějaký užitek. Třeba opravdovou přízeň a podporu od člověka, kterému jste se věnovali a vnímali, co říká. Jakmile je necháte se takzvaně „vykecat“, velmi rádi pak vyslechnout oni vás.

5) Mluvte především o zájmech druhých lidí.

Příklad. Máte se sejít s osobou, která je pro vás velmi důležitá a na kterou chcete opravdu zapůsobit.  Je důležité si ještě před touto schůzkou zjistit, co danou osobu zajímá, jaké jsou její koníčky a o těch zájmech si něco zjistit, přečíst, abyste o této problematice něco věděli a mohl s ní na toto téma debatovat. Je to snadný způsob, jak zaujmout člověka, se kterým hovoříte, vždy budete mít výhodu (na kterou přijdete později sami, záleží o jaký kontakt a s jakým člověkem se jedná) a také se dozvíte něco nového, o čem jste předtím třeba neměli ani páru, takže vám takové rozhovory nesmírně obohatí život.

6) Upřímně oceňte důležitost druhých lidí.

Zde se jedná o upřímné uznání, ocenění druhého člověka. Nemám na mysli teď nějaké pochlebování a jak by tomu jiní lidé řekli „vlezdoprdeláctví“. Jedná se o to, že si musíme uvědomit, že každý člověk je stejně důležitý, každý člověk má jedinečné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Je velmi příjemné slyšet, když nás někdo upřímně ocení za to, jak krásně například umíme malovat, a nebo že máme opravdu krásné vlasy se zvídavým dotazem, čím je hnojíme, že jsou takové, jaké jsou. Člověku se hned zvýší sebevědomí a hned má lepší náladu. Takže rada zní – buďte upřímně uznalí, nešetřte chválou a dívejte se tomu druhému do očí, aby věděl, že to myslíte skutečně vážně!

Dale Carnegie ve své knize píše:

Můžete si získat za dva měsíce mnohem více přátel tím, že se budete upřímně zajímat o druhé, než kdyby jste se dva roky snažili druhé přimět, aby se oni zajímali o vás.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak jednat s lidmi a být ve společnosti oblíbený, doporučuji shlédnout přednášku ZDARMA s názvem Jak úspěšně jednat s lidmi.

Jak úspěšně jednat s lidmi

Zároveň jsem pro vás natočila videorozhovor s mou kamarádkou Zlatou Hnátovou na téma Jak být oblíbený. Podívat se na něj můžete na tomto odkazu.  Přeji vám příjemnou podívanou a nádherný den. 🙂